ฟอร์ดรับประกันเช็คระยะใน 60 นาที*
หากไม่ทันรับบริการเช็คระยะครั้งนั้น ฟรีทันที*!!!
เพียงนัดหมายเช็คระยะผ่านระบบ Online Booking ตลอด 7 วัน

รายละเอียดการให้บริการ Express Service 60 minutes Guaranteed

O บริการตรวจเช็คตามระยะรวดเร็วภายในเวลา 60 นาที*


O การบริการด้วยช่างเทคนิคที่ผ่านการฝึกอบรมพร้อมเครื่องมือตรวจสอบอันทันสมัย


O ฟรี ตรวจเช็คสภาพรถ 30 รายการตามมาตรฐานฟอร์ด

การนัดหมายการบริการเช็คระยะ Express Service 60 minutes Guaranteed ผ่านระบบ Online Booking

O นัดหมายเช็คระยะ Express Service ผ่านช่องทาง https://onlinebooking.ford.co.th/


O เพิ่มความสะดวกสบายและให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าฟอร์ดอย่างรวดเร็ว


O สามารถเช็คศูนย์บริการฟอร์ดที่ให้บริการ Express Service ตรวจสอบคิวว่าง และนัดหมายผ่านระบบออนไลน์ได้แบบ Real time


O ยืนยันการนัดหมายทันทีผ่านระบบ SMS หลังจากทำการนัดหมายสมบูรณ์


สามารถแก้ไขนัดหมาย 2 วันล่วงหน้าหรือยกเลิกการนัดหมายได้ด้วยตนเอง


เพียงโชว์ SMS ยืนยันการนัดหมาย ณ วันที่เข้ารับบริการกับศูนย์บริการฟอร์ดที่นัดหมายเพื่อเข้ารับบริการ


ศูนย์บริการที่ให้บริการ Express Service 60 minutes Guaranteed

ฟอร์ด ออโต้ แกลเลอรี่ ปทุมธานี  โทร. 02-975-8900

ฟอร์ด สุขุมวิท 62  โทร. 083-097-9197, 083-097-9194

ฟอร์ด พุทธมณฑล  โทร. 02-888-8167-157

*ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้ารับบริการ Express Service 60 minutes Guaranteed

O เฉพาะรถยนต์ฟอร์ดที่จำหน่ายตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 (2010) เป็นต้นไป ที่เข้ารับบริการเช็คระยะไม่เกิน105,000 กม.


O โดยจะไม่ครอบคลุมกรณีรถยนต์ที่มีงานซ่อมเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากบริการเช็คระยะปกติ หรือ รถยนต์ที่มีการดัดแปลงชิ้นส่วนต่างจากมาตรฐานฟอร์ดอันส่งผลต่อการให้บริการเช็คระยะ


O ให้บริการวันจันทร์ถึงอาทิตย์ ยกเว้นวันหยุดตามประเพณีและวันหยุดนักขัตฤกษ์


O เฉพาะศูนย์บริการในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ


O ลูกค้าจะต้องทำการนัดหมายผ่านระบบ Online Booking เท่านั้น


O ขอสงวนสิทธิในการให้บริการสำหรับเฉพาะลูกค้าที่มาตรงเวลานัดหมายในระบบ Online Booking ลูกค้าจะต้องเซ็นอนุมัติให้ดำเนินการ


O โดยจะเริ่มนับเวลาหลังจากศูนย์บริการได้บันทึกการเข้ารับบริการเข้าในระบบ Online Booking โดยลูกค้าจะได้ SMS ยืนยัน


O การนับระยะเวลา 60 นาที ให้อ้างอิงจากเวลาในระบบ Online booking และไม่รวมระยะเวลาล้างรถ


O ลูกค้าต้องอยู่ ณ ศูนย์บริการเมื่อครบระยะเวลา 60 นาทีเพื่อแสดงตนและยืนยันสิทธิตามเงื่อนไขของโปรแกรม


O ในกรณีเกินระยะเวลา 60 นาที ลูกค้าจะได้รับบริการการเช็คระยะในครั้งนั้นๆ ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ มูลค่าของบริการเช็คระยะที่จะได้รับฟรีภายใต้โปรแกรมนี้


O ขึ้นอยู่กับรุ่นรถและระยะที่เช็คได้ ทั้งนี้ การฟรีการบริการเช็คระยะในครั้งนั้นไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้


O ความรับผิดของบริษัทฯในโปรแกรมนี้จำกัดเพียงการให้ฟรีการบริการเช็คระยะในครั้งนั้นๆเท่านั้น


O โปรดศึกษารายละเอียดบริการเช็คระยะเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ford.co.th/owners/maintenance


O สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า