ฟอร์ด ประเทศไทย เดินหน้ายกระดับศักยภาพการบริการลูกค้าและบริการหลังการขาย เพื่อความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในปี 2561นายธรรมรัตน์ โพธิ์ใบกุล กรรมการผู้จัดการฟอร์ด ออโต้ แกลเลอรี่ กรุ๊ป
ขึ้นรับรางวัลอันทรงเกียรติ รางวัลยอดเยี่ยม ระดับแพลตตินั่ม จากฟอร์ด

Ford Thailand จัดประชุมแถลงนโยบายและแผนงาน พร้อมจัดงาน The President Club ประจำปี 2560 ให้กับผู้จำหน่ายที่ประสบความสำเร็จในปีที่ผ่านมา โดยวัตถุประสงค์ก็คือ เพื่อผลักดันให้ผู้จำหน่ายได้พัฒนาศักยภาพให้ได้ตามเป้าหมาย รวมถึงการยกระดับเดินหน้าการให้บริการลูกค้าและบริการหลังการขาย เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าฟอร์ด

ฟอร์ด ประเทศไทย ได้จัดงาน The President Club ประจำปี 2560 เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จ และเพื่อมอบรางวัลอันทรงเกียรติให้แก่บุคคลากรของ ผู้จำหน่ายที่สร้างผลการดำเนินงานได้อย่างยอดเยี่ยมในปีที่ผ่านมา โดยผู้จำหน่ายที่จะได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ จะต้องผ่านการเข้าอบรมตามเกณฑ์มาตรฐานและข้อกำหนดของฟอร์ด และต้องมีผลงานยอดเยี่ยมทั้ง ด้านผลการดำเนินงานของธุรกิจและได้รับการรับรองมาตรฐานขั้นตอนการทำงานต่างๆ รวมถึงมาตรฐานการให้บริการลูกค้า ซึ่งคิดคะแนนจากโปรแกรมการวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้า

และในปี 2561 ฟอร์ด ออโต้แกลเลอรี่ กรุ๊ป ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติจากฟอร์ด โดยนายธรรมรัตน์ โพธิ์ใบกุล กรรมการผู้จัดการฟอร์ด ออโต้ แกลเลอรี่ กรุ๊ป เป็นตัวแทนรับรางวัลยอดเยี่ยมระดับ แพลตตินั่ม ซึ่งได้เป็น 1 ใน 5 ของบริษัทที่ได้รับรางวัลระดับเดียวกันนี้ ถือเป็นรางวัลอันทรงคุณค่าแก่เหล่าฟอร์ด ออโต้ แกลเลอรี่

ทั้งนี้ฟอร์ด ออโต้ แกลเลอรี่ กรุ๊ป หนึ่งในตัวแทนผู้จำหน่ายรถยนต์ฟอร์ด จะเน้นพัฒนาบุคคลากรในองค์กรอย่างเต็มที่ เพื่อสนองนโยบายและแผนงานจากฟอร์ด และพร้อมขับเคลื่อนธุรกิจไปข้างหน้าให้เติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อคงรักษาไว้ด้วยมาตรฐานและการบริการ ให้มีประสิทธิภาพในการทำงานตลอดจนทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและเชื่อมันในการให้บริการของบริษัทฯ โดยยึดหลัก การให้ คือ หัวใจของการบริการ


Tag : ฟอร์ด ออโต้แกลเลอรี่ | The President Club | Ford Thailand | ศูนย์บริการ | ศูนย์บริการฟอร์ด | ออโต้แกลเลอรี่ กรุ๊ป


ติดตามข่าวสารผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ
Add friend ที่ ID : @Autogallerygroup

เพิ่มเพื่อน