นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies)


เว็บไซต์นี้ให้บริการโดยกลุ่มบริษัทในเครือ ออโต้ แกลเลอรี่ กรุ๊ป (ซึ่งต่อจากนี้จะเรียกว่า “บริษัท” ) เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และเครื่องมือวิเคราะห์หรือเทคโนโลยีอื่น ๆ จาก Cookies หรือบริการของบุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้นและเพื่อเป็นการให้บริการที่เกี่ยวกับสินค้าในเครือบริษัท กรณีที่ท่านใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไป ถือว่าท่านให้การยอมรับนโยบายการใช้คุกกี้ แนะนำให้อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวคู่กับนโยบายการใช้คุกกี้ฉบับนี้

Cookies คืออะไร

Cookies คือไฟล์ขนาดเล็กที่เก็บไว้บนคอมพิวเตอร์ของท่าน (หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่ต่ออินเทอร์เน็ต เช่น สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต) หลังจากที่เข้าเว็บไซต์ คุกกี้จะทำการจัดเก็บรายละเอียดการใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน

วัตถุประสงค์การใช้งานคุกกี้

  1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน เพื่อนำไปพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
  2. เพื่อทราบถึงรูปแบบการใช้งานและประวัติการใช้งานเว็บไซต์ ข้อมูลหรือบริการที่ท่านสนใจ เพื่อวิเคราะห์ พัฒนาเนื้อหา โฆษณาหรือประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ท่านสนใจ ตลอดจนการให้บริการต่าง ๆ ที่ตรงตามความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น
  3. เพื่อการโฆษณาบนเว็บไซต์ของบริษัท หรือจัดการโฆษณาของบริษัทบนเว็บไซต์อื่น โดยบริษัทและคู่ค้าเว็บไซต์อื่นของบริษัทใช้เทคโนโลยีคุกกี้ เพื่อวัดประสิทธิภาพของแคมเปญโฆษณาตามกิจกรรมและความสนใจที่ท่านเข้าดูผ่านสื่อต่าง ๆ

การทำงานของคุกกี้ จะจัดเก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทจากท่านดังต่อไปนี้

บริษัทใช้คุกกี้ประเภทใด

คุกกี้ที่จำเป็น (Necessary Cookies) : คุกกี้ประเภทนี้สำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์เป็นอย่างมาก เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานอย่างถูกต้องและปลอดภัย รวมถึงการใช้งานในเว็บไซต์ของบริษัทได้ทุกส่วน

คุกกี้เชิงวิเคราะห์/ประสิทธิภาพ (Analytical/Performance Cookies) : คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้เราทราบว่าท่านต้องการสิ่งใด ทราบจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ตลอดจนช่วยให้เราทราบว่าผู้เยี่ยมชมใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทอย่างไร โดยข้อมูลที่รวบรวมมานี้จะนำมาวิเคราะห์ เพื่อนำมาปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้มีคุณภาพดีขึ้น และวัดประสิทธิภาพโฆษณาของบริษัท โดยจะเป็นการรวบรวมข้อมูลในลักษณะที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้โดยตรง

คุกกี้ฟังก์ชัน (Functionality Cookies) : คุกกี้นี้ทำหน้าที่จดจำตัวท่านเมื่อท่านกลับมาใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทอีกครั้ง ซึ่งจะจดจำสิ่งที่ท่านเคยเลือกไว้ อาทิ ภาษา หรือภูมิภาค หรือจดจำสิ่งที่เคยตั้งค่าไว้เกี่ยวกับการแสดงผลกิจกรรมโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของคุณมากขึ้น ซึ่งจะทำให้เราสามารถปรับปรุงให้เว็บไซต์ของเราตอบสนองความต้องการการใช้งานของท่าน

คุกกี้โฆษณา (Advertising Cookies) : คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์ของบริษัท โดยจะนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเพื่อประโยชน์ในทางการตลาดหรือโฆษณาที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งเราอาจแบ่งปันข้อมูลนี้กับบุคคลที่สามเพื่อการโฆษณา คุกกี้วิเคราะห์สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) และคุกกี้ของพันธมิตรโฆษณา

ผู้ให้บริการการใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ของบริษัทนี้ : บริษัท, Facebook, Google, Histats

Facebook Pixel : บริการนี้คือชุดสคริปต์ที่ถูกวางไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ทำหน้าที่เก็บข้อมูลการกระทำบางอย่างเมื่อท่านเยี่ยมชมบนเว็บไซต์ เพื่อเป็นการวัดประสิทธิภาพโฆษณาและเนื้อหาบนเว็บไซต์ ข้อมูลเหล่านี้จะถูกรวบรวมโดย Facebook และให้กับบริษัทไว้ภายใต้ข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Facebook ซึ่งท่านสามารถอ่านได้ที่นี่ : https://www.facebook.com/privacy

Google Analytics : ทั้งนี้เว็บไซต์บริษัทยังทำงานร่วมกับ Google Analytics ซึ่งจะเข้ามาช่วยวิเคราะห์วิธีการที่มีผู้เยี่ยมชมบนเว็บไซต์ ข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้น (อย่างเช่น IP Address ของท่าน) จะถูกส่งและจัดเก็บโดยเซิร์ฟเวอร์ Google

Google Tag Manager : บริการนี้คือ Tag Google โดยจะจัดเก็บแท็กเว็บไซต์ผ่านอินเตอร์เฟซ (Interface) ของ Google เพื่อวัดจำนวนผู้เข้าเว็บไซต์ ศึกษาพฤติกรรมผู้เยี่ยมชม เพื่อนำมาวิเคราะห์การโฆษณาต่าง ๆ รวมถึงสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) เพื่อตั้งค่ากลุ่มเป้าหมาย โดยที่จะไม่มีการใช้คุกกี้และไม่มีการบันทึกข้อมูลของท่าน

Histats : บริการชุดนี้เป็นชุดสคริปต์เล็กๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของโค้ดเว็บไซต์ ทำหน้าที่เก็บข้อมูล สถิติการเข้ามาเยี่ยมชมของเว็บไซต์บริษัท เพื่อนำมาวิเคราะห์ วัดประสิทธิภาพการใช้งานของเว็บไซต์ ให้ดียิ่งขึ้น

วิธีการจัดการการตั้งค่าคุกกี้

ปกติแล้ว Browser ที่ท่านใช้ท่องอินเทอร์เน็ตต่าง ๆ จะถูกตั้งไว้ให้ยอมรับ Cookies โดยอัตโนมัติ แต่ท่านมีสิทธิที่จะยอมรับหรือปฏิเสธการทำงานของคุกกี้บนเว็บไซต์บริษัทได้ หรือจะเอา Cookies ออกในเวลาใดก็ได้โดยการไปตั้งค่า Browser ของท่าน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการปิดการใช้งานคุกกี้ ฟังก์ชัน คุณสมบัติบางอย่างของเว็บไซต์อาจทำงานได้อย่างไม่สมบูรณ์หรืออาจจะไม่สามารถเข้าสู่เว็บไซต์ในบางส่วนของบริษัทได้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าคุกกี้ในเบราว์เซอร์ (Browser) ของท่าน สามารถศึกษาได้จากลิงค์ต่อไปนี้

หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับเบราว์เซอร์ (Browser) อื่น ๆ ที่ใช้กันทั่วไป : http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

ช่องทางการติดต่อ หากมีคำถามเกี่ยวกับการใช้คุกกี้

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้ของบริษัท กรุณาติดต่อเราผ่านทางอีเมล์ : info@autogallery.co.th

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้คุกกี้นี้

นโยบายคุกกี้นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามโอกาสเพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ ท่านจะได้รับการแจ้งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และบริษัทจะขอรับความยินยอมใหม่อีกครั้ง


บังคับใช้งาน 21 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป